Skrota bilen? Kasserad bil hämtas till bilskrot i Mölndal

Skrota bilen? Kasserad bil hämtas till bilskrot i Mölndal

Skrota bilen i Mölndal innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Skrotbilar hämtas gratis Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar Mölndal som tar emot uttjänta bilar

Mölndals Bildemontering AB


Därför bör man skrota bilen i Mölndal. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Mölndal eller hos en bilskrot i Västra Götaland.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Mölndal
Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar tar emot de uttjänta bilarna gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar genom t. ex. Märkesdemo och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrota bilen i Mölndal.

Papper som behövs när man skrotar bilen
Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare när man skrota bilen Mölndal eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten
Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.

Lycka till med att skrota bilen i Mölndal!