Skrotbilsföretag i Stenungsund tar hand om bilen

Skrotbilsföretag i Stenungsund tar hand om bilen

De allt dyrare reparationerna tvingar många bilägare att skrota bilen i Stenungsund. Även om vissa gör detta med tanke på förbättrad miljö är det ändå den egna plånboken som är ändamålet för de flesta i en sådan valsituation. Ibland upptäcker bilägaren själv en felaktighet på fordonet. Men de flesta fallen kommer fram vid den obligatoriska bilbesiktningen. Oberoende orsaken måste fordonet repareras eller återställas till godkänt eller acceptabelt skick. I de flesta fallen kan felaktigheterna kopplas till drivlinan eller andra utbytbara komponenter. Det första fordonsägaren gör är att kalkylera kostnaden för reparationen. Så gott som undantagslöst följer bilägaren ett gammalt mönster utan kunskap av vad som erbjuds till den mer kostnadsmedvetna ägaren genom en snabb förfrågan på internet. Första åtgärden är att erhålla totala reparationskostnaden av en märkesverkstad. Och för att kunna bedöma ett annat alternativ begäres även priset för bildelarna som skall bytas. Bildemontering Stenungsund

Det är väl allmänt känt att man kan köpa begagnade bildelar hos dom flesta auktoriserade skrotarna, Generellt gäller att man kan finna en Reservdel till en tredjedel av priset för en ny sådan hos märkesverkstaden. Även om antalet körda mil med nämnda bildel dokumenterats finns ingen möjlighet att bedöma bilreservdelens framtida livslängd eftersom den tagits från ett skrotat fordon. Trots denna osäkerhet väljer många detta för dem detta billigaste alternativet. Nämnda mönster har en nära hundraårig tradition, som bryts av kostnadsmedvetna bilägare med ordinär datorkunskap. Att köpa på nätet har haft en enorm utveckling. Och det krävs ingen större kunskap att utnyttja de kostnadsbesparande inköpen där. De seriösa aktörerna man finner via nätet har byggt upp en kvalitetspolicy som många gånger överträffar nämnda aktörer. Och kanske viktigast! Man har genom interna kvalitetsupplägg förmåga att leverera rätt artikelnummer även om beställaren tagit fel i den uppsjö av varianter, som vanligtvis finns av det man kan tycka vara samma komponent. Att rätt komponent lämnas vid beställarens dörr dagen efter beställningen
understryker bara leverantörens höga interna kvalitetsmål. Att den nya komponentens inköpspris är cirka 27% lägre än motsvarande hos en bilskrot i Stenungsund visar bara specialiseringens framgångsrika frammarsch.

Här är ett exempel från en kund i Stenungsund (Eva Andersson). När deras gamla andrabil för något år sedan besiktigades och fick några tvåor i protokollet blev den tyvärr stående. Efter några verkstadsbesök för kostnadsberäkning stod det klart att reparationerna skulle kosta mer än den gamla var värd felfri. Så den blev stående på en av deras hyrplatser, med förhoppning att dom själva eller kanske med någon annans hjälp fixa den någon gång i framtiden. Bilen ställdes av för att spara pengar och senare efter lagkrav. Samtidigt kom dom underfund med att dom kunde klara sig med en gemensam bil. Och månaderna gick tills dom insåg deras onödiga kostnader för parkeringsplatsen samtidigt som dom förstod att deras gamla bil skulle bli en allmän miljörisk på grund av läckage av farliga vätskor o dyl. För att råda bot för detta beslöts enhälligt om att skrota bilen i Stenungsund och spara pengar och miljö. Efter sökande på google fann vi under ”skrotning bil Stenungsund” ett skrotbilsföretag, som verkade seriöst på grund av angivet organisationsnummer och läsbart tillstånd från Länsstyrelsen. Företaget i Stenungsund kontaktades och besked gavs att hämtning och skrotning var gratis.